OBAVJEŠTENJA

 

Obavještavamo zainteresovane pripadnike našeg udruženja za učešće u manifestaciji MARŠ SMRTI  da je polazak na MARŠ iz Konjica, 08.jula u ranim jutarnjim satima autobusima do Nezuka (Zvornik) gdje se treba stići u 09: 00 h. Marš smrti traje tri dana a prijave treba dostaviti najkasnije do 15.juna 2009.g.

Svi učesnici ce snositi trošak puta i izradu majica sa natpisom "UG Četvrta muslimanska".

 

Planirane aktivnosti u 2009.g.

 

  1. 19.07.2009.g. :: Postavljanje centralnog spomen obilježja šehidima 4.mslbr.
  2. 19.07.2009.g. :: Postavljanje spomen obilježja na lokalitetu Bijele Lijeske-Bjelašnica
  3. 19.07.2009.g. :: Porodični izlet na Bijelu Lijesku
  4. Prikupljanje građe o šehidima Četvrte muslimanske u cilju  sačinjavanja monografije šehida  naše brigade
  5. Redovni obilasci porodica šehida i umrlih pripadnika Četvrte muslimanske slavne lahke brigade.
  6. Prikupljanje foto i video dokumentacije o brigadi u cilju izrade dokumentarnog filma o našoj brigadi.