SPOMEN OBILJEŽJE ŠEHIDIMA MOS Mostar i 4.MUSLIMANSKE SLAVNE LAHKE BRIGADE U MOSTARU

Dana 17.09.2017.godine na USRC "Mithat Hujdur Hujka", ispred džamije "Bosanski mudžahidi" u Mostaru svečano je otkriveno spomen obilježje šehidima MOS Mostar i 4.Muslimanske slavne lahke brigade koji su šehadet postigli na porostorima Mostara.

Centralno spomen obilježje

Spomen obilježje šehidima B.Lijeska

Spomen obilježje šehidima Ljubina

Copyright © 2016 Udruženje Èetvrta muslimanska lahka brigada Slavna